NINA RICCI

Nina Ricci, מבתי האופנה הפריזאים היוקרתיים, נוסד בשנת 1932 ומאז ועד היום מהווה שם נרדף לשיק ונשיות טהורה.
בין בשמיה של נינה ריצ'י ליינים רבים, אחד האגדיים שבהם L'air du temps, הינו יצירה שאינה ברת חלוף.

לאתר המותג